Alles over Stichting Goshamadeed

Wat is stichting Goshamadeed?: De stichting Goshamadeed bestaat uit vrijwilligers. De meeste van ons zijn vluchtelingen van Afghaanse afkomst. Ons leven is druk, iedereen is op zoek naar iets, ook bezig met zoeken naar werk. Wij kunnen geen banen creëren of de arbeidsmarkt verbeteren, maar wij hebben wel veel ideeën, willen iets opbouwen en ontwikkelen, verder integreren in de samenleving, van elkaars ideeën leren, en nadenken over een zinvolle toekomst. Ondertussen helpen en ondersteunen we elkaar met het oplossen van bestaande problemen.

Wilt u mee doen, neem dan zelf contact op met Goshamadeed. De stichting kan dan kijken wat uw interesses en behoeften zijn.Voor wie

De activiteiten van Goshamadeed staan open voor alle inwoners van Nijmegen. De stichting biedt aan mensen, niet afkomstig uit Afghanistan, de mogelijkheid kennis te maken met de oosterse cultuur en haar mensen. Door deelname van Nederlanders kunnen Aghaanse mensen weer kennis maken met de Nederlandse samenleving. Op deze manier kunnen we samen een mooie toekomst opbouwen.Doel Goshamadeed

Goshamadeed zet zich in ter verbetering van de concrete levensomstandigheden van Afghaanse vluchtelingen in Nijmegen en omgeving. Zij wil bewoners van Afghaanse afkomst op allerlei manieren in contact brengen met elkaar en met andere bewoners uit Nijmegen en omgeving. Zij wil de participatie en integratie van Afghaanse vluchtelingen in de Nederlandse samenleving bevorderen. Hierbij werkt de stichting samen met andere sociale en maatschappelijke organisaties.Activiteiten
  • Hulp bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven
  • Praktische hulp bij acute problemen
  • Informatie en advies over verschillende instanties en organisaties
  • Doorverwijzen naar (hulpverlenings)instanties
  • Informatie en advies over werk en scholing
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Opendagen gericht op contactleggen met verschillende bevolkingsgroepen
  • Stadswandelingen en museabezoek
Locatie activiteiten: De activiteiten vinden op verschillende locaties plaats en worden door middel van flyers bekend gemaakt. De bijeenkomsten van de werk&denk groep vinden plaats op elke tweede vrijdagavond van de maand tussen 18.00 uur tot 22.00 uur. Wilt u meedoen, neem dan contact op met de voorzitter.Geschiedenis

Stichting Goshamadeed (= welkom) is in 2006 begonnen met het organiseren van activiteiten voor bewoners in Nijmegen en omgeving van Afghaanse afkomst en andere geïnteresseerden. De stichting is gestart met activiteiten voor vrouwen omdat het leuk en zinvol was elkaar wat langer te spreken dan alleen even op straat.
Het eerste jaar kwamen we 1 keer per maand met 10 tot 15 vrouwen bij elkaar. We spraken met elkaar over het opvoeden van de kinderen, het onderwijssysteem in Nederland, werkeloosheid en wat dit betekent en hoe we toch een zinvolle toekomst konden opbouwen.

Al snel bleek dat er behoefte was aan meer informatie over deze thema’s en activiteiten voor het hele gezin. Daarop heeft stichting Goshamadeed in 2007 een kennismakingsavond voor Afghaanse gezinnen en andere belangstellenden georganiseerd en een voorlichtingsbijeenkomst over depressiviteit in samenwerking met de GGZ.

In 2008 is Goshamadeed officieel een stichting geworden. In dat jaar is het activiteiten aanbod verder uitgebreid. Voor een gedetailleerd overzicht van de activiteiten in 2008 en 2009, klik hier.