GOSHAMADEED betekent WELKOM

Goshamadeed is een organisatie van en voor Afghaanse gezinnen (meestal moeders en dochters) in Nijmegen en omgeving. Het gaat om gezinnen die door de oorlog in Afghanistan naar Nederland zijn gekomen en zich thuis willen voelen in dit nieuwe land. Doel van de organisatie is: Afghaanse gezinnen bij elkaar brengen om elkaar te helpen emanciperen en integreren.

Stichting Goshamadeed steunt Boek

Het sociale werk van Stichting Goshameed komt binnenkort in een boek.
Storay Ahadi heeft de afgelopen jaar hard gewerkt  om een boek samen te stellen met verschillende onderwerpen. Het boek gaat de titel krijgen "Compassie met Afghaans Bloed" en komt onder de naam Stichting Goshamadeed uit.

Hierin gaat Storay in op haar eigen ervaring en het werk dat zij voor de stichting doet. Ze heeft  Afghaanse vluchtelingen geïnterviewd de antwoorden komen anoniem in het boek (zonder namen).  Het geeft een inkijk wat Afghanen nodig hebben aan hulp en steun in Nederland.

Ze gaat ook in op de geschiedenis en de huidige situatie van de relatieve "vrede"

Voor het boek hebben wij nog financiële steun nodig via crowdfundingspagina bij Wij doen mee. nu
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/_AerhzNP1XA/stichting-goshamadeed

Als het boek dit voorjaar is gepubliceerd willen wij bij het Huis van Compassie in Nijmegen vier debatten organiseren over de inhoud van het boek met deskundigen en publiek.
Thema's zijn integratie van Afghaanse nieuwkomers. Huidige situatie Afghanistan, Vrede? Afghaanse Cultuur in Nederland en in Afghanistan. Hulpvraag in Nederland
https://www.pifworld.com/nl/projects/YtD2myxDjLs/compassie-met-afghaans-bloed-deb
Steun kan debatten

De boeken van totaal circa 240 pagina's kunnen door bij voorbaat bij intekening voor € 15,00 worden aangeschaft bij. Storay 
'Compassie met Afghaans bloed'


'Compassie met Afghaans bloed'
Boek over Afghaanse vluchtelingen in Nederland
Storay Ahmadi – Stichting Goshamadeed Nijmegen
Compassie met Afghaans bloed is een boek over de Afghaanse cultuur, de geschiedenis van Afghanistan en de Afghaanse vluchtelingen die door de oorlog naar Nederland zijn gekomen. Het is een boek voor Nederlanders en Afghanen in Nederland over de Afghaanse Cultuur en hulpverlening, met feitelijke informatie over de eerdere en huidige situatie van Afghanistan en over wat de Afghaanse vluchtelingen met zich meedragen.  Aan de hand van anonieme interviews met vluchtelingen in Nijmegen en omgeving wordt ook hulp gegeven om met vraagstukken om te gaan.

Het boek bestaat nu uit 250 pagina’s  A5  inclusief enkele afbeeldingen.  Het is een hulpboek geworden voor Afghanen in Nederland en voor Nederlanders die meer willen weten over de omgang met de Afghaanse  vluchtelingen.  
De stichting Goshamadeed is op zoek naar een uitgeverij en naar fondsen voor het uit geven van deze publicatie. Wie helpt de stichting?  

Men kan intekenen op de voorverkoop van het boek dat medio april verschijnt.
Intekenen voor € 15,00 inclusief verzending. O.v.v.  adres. NL54 INGB 0004902980 t.a.v. Stichting  Goshamadeed.Activiteitenoverzicht


Stichting Goshamadeed wil de participatie en integratie van vluchtelingen en de Nederlandse samenleving bevorderen. Hierbij werkt de stichting samen met andere welzijn,  sociale en maatschappelijke organisaties.
Sinds 2013 werkt stichting Goshamadeed samen met het Huis van Compassie in Nijmegen:
De stichting Goshamadeed geeft  individuele adviezen, voorlichting en in groepen. De voorlichting gaat over verschillende thema’s:
·         mensenrechten,
·         gezondheid en samenleving.
·         Gericht op participatie en integratie.

Groepsbijeenkomsten:
Jaarlijks houden we ongeveer 8 groepsbijeenkomsten.

Individuele gespreken:
Op individuele basis doen we dit op afspraak.

Conversatiegroepen:
In samenwerking met het COiL( Centrum Ontmoeting in levensvragen) en met het Huis van Compassie organiseert de stichting Goshamadeed  sinds 2 jaar conversatiegroepen. Voor alle bewoners in Nijmegen. We bespreken met elkaar een thema en wisselen ervaringen uit.

Taallessen:
Taal is de basis voor de communicatie en om te integreren binnen de maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om de Nederlandse taal te leren. Deze taallessen zijn bedoelt voor mensen waarvoor het reguliere aanbod aan taallessen een te  hoge drempel vormt. Vanuit ons netwerk en het netwerk vanuit het Huis van Compassie kunnen wij dit laagdrempelig aanbieden.
Dit doen wij door wekelijks lessen aan te bieden. Deze lessen worden gegeven door een gecertificeerd taaldocent.


Open dagen:
Stichting Goshamadeed organiseert twee keer per jaar een open dag. Op de internationale vrouwendag houden we een open dag. Daarnaast  is in het najaar een bijeenkomst. We  kiezen dan een thema vanuit de geschiedenis. De open dag dient ervoor om mensen in contact te brengen met onze stichting, ontmoeting en verdieping in een actueel onderwerp.

Tentoonselling:
In samenwerking met het Huis van Compassie heeft de stichting Goshamadeed  in november 2017 een tentoonstelling gepresenteerd over het werk van Dutch Relief Alliance en Oxfam Novib in Afghanistan. Deze bestond uit meer dan 40 fotos en schilderijen. De expositie gaf een indrukwekkend beeld van het leven in Afghanistan. De tentoonstelling is geïntroduceerd met verschillende rondleidingen, gegeven door de Afghaanse kunstenares Fardiana Zarifa Tabibzada, Mohammed  Hotak,  Rasuli Faqiri en Storay Ahmadi  van  de stichting Goshamadeed. Wij zijn van plan om in de toekomst meer activiteiten te organiseren gericht op geschiedenis, kunst en cultuur.

Overige activiteiten:
·         Theatervoorstelling over huiselijk geweld
·          Project moeders en dochters
·          Project Europese cultuur en geschiedenis
·          Project Ontmoetingsdag “verloren vrienden”
·          Wandelproject
·          Cursus gezondheidszorg
·          Cursus versterken van eigen identiteit
·          Bezoek aan de filmhuis
·          Bezoek aan het zwembad met vrouwen
·          Stadswandelingen
·          Etc…

Opzetten en uitvoeren van bovengenoemde projecten en activiteiten was met samenwerken van het Welzijnszorg organisatie Tandem, GGZ Nijmegen, Gilde Nijmegen en het NIM maatschappelijk werk gerealiseerd.

Om de mensen bekend te maken met Goshamadeed en andere stichtingen en organisaties, heeft Goshamadeed vanaf het begin veel tijd besteed aan het bezoeken van Afghaanse families. Tijdens deze bezoeken kregen de mensen informatie over Goshamadeed als stichting en haar activiteiten en doelen en vroeg men aan welke activiteiten men behoefte had. Soms kwamen tijdens deze gesprekken ook problemen naar voren. Waar mogelijk hielp de stichting hen in contact te komen met de juiste instantie.

Informatie geven:
De activiteiten van Goshamadeed staan open voor alle inwoners van Nijmegen. Er zijn ook veel geïnteresseerden van andere nationaliteiten die aan onze activiteiten deel hadden genomen. De stichting biedt aan mensen, niet afkomstig uit Afghanistan, de mogelijkheid kennis te maken met de oosterse/Afghaanse cultuur en haar mensen. Door deelname van Nederlanders kunnen Afghaanse mensen weer kennis maken met de Nederlandse samenleving. Op deze manier kunnen we samen een mooi, optimaal leven opbouwen. Leren is een kunst. Je bent nooit klaar met leren. Tijdens elkaar beter leren kennen, maak je beter omgaan met elkaar.Gespreksgroep met Afghaanse Nijmegenaren

Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen op het gebied van levensvragen en zingeving? Vanaf vrijdag 6 oktober kunt u eens per maand deelnemen aan een gespreksgroep in Wijkcentrum Dukenburg. Samen met het Centrum Ontmoeting in Levensvragen en de Nijmeegs Afghaanse stichting Goshamadeed starten we een nieuwe gespreksgroep.