Veel van de activiteiten zijn steeds actueel. In gesprek met de ambtenaren van Gemeente Nijmegen en de zelforganisaties zaterdag  11 juni is een bijeenkomst wordt georganiseerd over  actuele onderwerpen. De uitnodiging volgt nog.

Goshamadeed (= welkom) is  een Stichting.  In 2006 begonnen met het organiseren van activiteiten voor bewoners (Nieuwkomers)in Nijmegen en omgeving van Afghaanse afkomst vooral en andere geïnteresseerden. De stichting is gestart met activiteiten  omdat het leuk en zinvol was elkaar wat langer te spreken dan alleen even op straat.

Het eerste jaar kwamen we 1 keer per maand met 10 tot 15 personen bij elkaar. We spraken met elkaar over het opvoeden van onze kinderen, het onderwijssysteem in Nederland, werkeloosheid en wat dit betekent en hoe we toch een zinvolle toekomst konden opbouwen.

We gaan steeds vooruit. Integratie in de Nederlandse samenleving is noodzakelijk.

STADSDIALOOG DONDERDAG 10 MAART 2022 OVER VLUCHTELINGEN IN NIJMEGEN

 

UITNODIGING

STADSDIALOOG DONDERDAG 10 MAART 2022

OVER VLUCHTELINGEN IN NIJMEGEN

 

Nu actueel door de recente gebeurtenissen in Oekraïne

 

De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart zijn een belangrijke democratische gebeurtenis voor alle inwoners van Nijmegen. Vanaf 18 jaar mag je stemmen. Je helpt zo mee aan een betere samenleving. Jouw mening telt!

 

Denk mee hoe we omgaan met vluchtelingen in onze stad!

 

DONDERDAG AS. 10 MAART

VAN 19.30 TOT 21.00 UUR

HUIS VAN COMPASSIE, VLIETSTRAAT 20B

 

Samen met een gespreksleider en

Marieke Smit, Groen Links, kandidaat  3 

Michael Lith, D66, kandidaat 7

Marjolijn Mijling, CDA, kandidaat 1, Lijsttrekker

 

Aanmelden bij Stichting Goshamadeed: Storay Ahmadi

Storay64@hotmail.com, 06-19407031

 

 

Uitnodiging “Gesprek over Vluchtelingen”- Gemeenteraadsverkiezingen Nijmegen

 


Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15, 16 maart 2022.
Op donderdagavond  10 maart van 19.30 – 21.00 uur gaan we de partijen  GroenLinks, D66 en CDA en publiek in gesprek over Vluchtelingen in Nijmegen!.

Kom alles vragen!

Aan het gesprek nemen de volgende kandidaten deel:

§  Marieke Smit, GroenLinks kandidaat  

§  Michael Lith, D66, kandidaat 7

§  Marjolijn Mijling, CDA, kandidaat 1 Lijsttrekker

Onder leiding van een gespreksleider.

Stemmen is belangrijk. Iedereen vanaf 18 jaar mag stemmen
Iedereen stuurt zo een beetje mee wat er in de Gemeente Nijmegen gebeurd.
Iedereen heeft belang dat het goed gaat in Nijmegen.
Nijmegen, gaat over de scholen, straten, bibliotheek, sporten, cultuur en meer.

     Welkom als u ook wilt

·         Waarom doen we dat?  

·         Om te zien hoe het in Nijmegen gaat! 

·         Voor een betere samenleving willen we stemmen 

·         Welke mening hebben de partijen over vluchtelingen en migranten? 

 

 

o    Datum: donderdag 10 maart 2022

o    Tijd: 19.30 - 21.00 uur

o    Locatie: Huis van Compassie Vlietstraat 20B, 6542 SL Nijmegen 

o    Opgeven bij organisatie Stichting Goshamadeed: Storay Ahmadi.

Storay64@hotmail.com 06-19407031

==

Vredesweek Nijmegen 2021


Storay Ahmadi is de Vredesambassadeur van Nijmegen en heeft met een werkgroep een prachtig programma gemaakt. Iedereen wordt opgeroepen om waar hij of zij kan deel te nemen en zich aan te melden bij storay64@hotmail.com

Programma Vredesweek Nijmegen  (19 t/m 26 september 2021)

De Vredesweek Nijmegen wordt georganiseerd door de Raad van Levensbeschouwing en Religie in samenwerking met Nijmegen, Stad van Compassie, het Huis van Compassie, en de Protestantse Diaconie.

Zondag 19 september 2021: Opening van de Vredesweek

13.00 uur: De Vredesvlam wordt ontstoken bij het Titus Brandsma Memorial op het Keizer Karelplein. Dan volgt de ‘Walk of Peace’ naar Bibliotheek Gelderland Zuid. Onderweg, en bij de aankomst bij de bibliotheek wordt er om de beurt opgetreden door het Colourful City koor en door Kladderadatsch.

14.00 uur: In de Bibliotheek Gelderland Zuid wordt de Vredesweek geopend door de dagvoorzitter, Tobias van Elferen en Vredesambassadrice Storay Ahmadi. Daarna zal burgemeester Bruls een gesprek hebben met Storay, en de Compassiepluim uitreiken aan een organisatie of groep, en aan een persoon, vanwege hun bijzondere bijdragen aan Nijmegen als Stad van Compassie.
Mariëlle Polman, filosofie docent aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, verteld over het thema ‘Vrede’.  Tussen de onderdelen door kunnen de aanwezigen in de bibliotheek de tentoonstelling ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ bezoeken, en zijn er optredens van Mary uit Sudan en het Colourful City koor.

15.30 uur: Einde van de Opening van de Vredesweek.

Van de Stichting KUS is tijdens de gehele Vredesweek een tentoonstelling te zien van werken over persoonlijke Vrede en Vrijheid. In de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.

Van 15.30-17.30 uur is de eerste workshop “Fotografie over Vrede en Vrijheid” in het Pomphuisje Nieuwe Markt 52 (Kunstraffinaderij). Op 26 september van 15.30-17.30 uur zullen de foto-opdrachten die de deelnemers kregen, worden besproken, inhoudelijk en fototechnisch.

Maandag 20 september 2021

Vanaf 18.00 uur: Vredesmaaltijd in het Huis van Compassie. Het nieuwe adres is: Vlietstraat 20b.

Van 19.30-21.00 uur zal Julia van Wel een inleiding met een nagesprek verzorgen over St. Augustinus, en het in 1998 door de Augustijn Martijn Schrama geschreven boekje ‘God in de ander’. Het boekje is nog steeds relevant voor veel ontmoetingen in de tijd waarin wij nu leven. Julia is lid van de Familia Augustiniana, de lekenbeweging van de Augustijnen. Locatie: Anthonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96. Opgave  via: theodoor52@live.n

Dinsdag 21 september 2021

Van 14.00 uur tot 16.00 uur: Vredesdialoog met Mariëlle Polman, Theo van Driel, Ben Loth en Storay Ahmadi, in de ’De Haard’, Groenestraat 170. De Haard is ook dit jaar weer de Ambassade van de Vrede. Aanmelding via: theodoor52@live.nl

’s Avonds om 20.00 uur organiseert de Studentenkerk een lezing van Erik Borgman met als thema: . Als je niet inclusief begint, zul je nooit inclusief eindigen’ Opgave via: https://www.ru.nl/studentenkerk/activiteiten/retraites-excursies/lezingen/

 Woensdag 22 september 2021

Tussen 12.00-13.30 uur kan er in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1, geluisterd worden naar mooie teksten en verhalen over vrede tijdens het eten van een gratis kop soep. In samenwerking met Dar al Yasmin.

Tussen 14:00 – 16:00 Museumpark Orientalis . bezoek Vredespad Openluchtmuseum Orientalis Heilige Landstichting. Alle Vredes Nobelprijswinnaars van de afgelopen jaren worden geportretteerd met foto en levensverhaal. We gaan in dialoog over hun vredeswerk. Aanmelden via: storay64@hotmail.com  (verzamelplek voor poort orientalis). Deze activiteit wordt aangeboden door de ambassadrice, maar een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.  

Tussen 14.30-15.00 uur brengen we met ouders en kinderen ouder dan 10 jaar, een bezoek aan de interactieve tentoonstelling van de Democratiefabriek in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het museum is met bus 5 vanaf Nijmegen CS te bereiken. Voor wie géén museumkaart heeft, zijn er kosten verbonden aan dit bezoek.

Van 19:30- 20:10 uur  Vredeswandeling Sunset march over Oversteek brug. Vredeswandeling met de Vredesvlam: Winselingseweg trap onder Oversteekbrug. De Sunset March is dagelijks rond zonsondergang over De Oversteek. De brug  is gebouwd op de plek waar op 20 september 1944 tijdens een  gevaarlijke militaire actie 48 Amerikanen het leven lieten. De oeververbinding is tevens een monument voor de gesneuvelde soldaten. Er staan 48 paar lichtmasten die met zonsondergang één voor één aangaan. Tijdens de Sunset March loopt men in stilte over de brug naar het monument aan de Oosterhoutsedijk. De ceremonie is een initiatief van een regionale veteranengroep. Elke dag loopt een oud-militair de Sunset March en iedereen kan mee. Deze avond lopen we ook mee.

Donderdag 23 september 2021

Van 14.00 - 16.00 uur zijn er verschillende Stoelmassage in het Huis van Compassie, Vlietstraat 20b

 ‘s Middags om 19.30 uur worden we rondgeleid door de synagoge aan de Nonnenstraat 19 - 21. De joodse gemeenschap viert vandaag  Loofhuttenfeest. We horen wat dit feest voor hen betekent. De Raad van Kerken organiseert en bekostigt het bezoek. Aanmelding via: theodoor52@live.nl

Van 19.30 - 21.30 uur kan gratis naar een Vredesfilm worden gekeken in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1. De titel wordt op de website bekend gemaakt. In samenwerking met Dar al Yasmin.

Vrijdag 24 september 2021

Van 14.00 tot 16.00 uur is er een Vredesdialoog rond het thema ‘inclusief samenleven’, in d Wijkfabriek aan de Koninginnelaan 1. Met Ben Loth en Storay Ahmadi.

Zaterdag 25 september 2021

Burendag. De diaconieën van de Protestantse Gemeente en de Nederlandse Gereformeerde Kerk organiseren vanaf 14.00 uur een Buurtfeest in en rond de Maranathakerk. Er is gelegenheid voor ontspanning, verdieping en een hapje en een drankje.

Tussen 16.00-17.30 kun je kennismaken met je buren en een kijkje nemen in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1. Het eerste drankje, de ‘mocktail’, is gratis.

Zondag 26 september 2021

Van 14.00 tot 16.00 uur is er een rondleiding door het Centrum van Nijmegen. De 85 jarige gids Gijs Hoogeboom zal ons rondleiden langs verschillende vredesmonumenten. In een gezellig café zullen we de Vredesweek afsluiten. Start vanaf Peemankeetje in Hunnerpark Sint Jorisstraat 35 6511 TC

De Vredesweek en rondleiding wordt afgesloten in ontmoetingsplek van Gezellig Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen onder het genoot van hapjes en een kopje thee/ koffie  of drankje.

Van 15.30-17.30 uur is de 2e workshop “Fotografie over Vrede en Vrijheid”, in het Pomphuisje, Nieuwe Markt 52 (Kunstraffinaderij). De foto-opdrachten die de deelnemers op 19 september gekregen hebben, worden nu besproken, inhoudelijk en fototechnisch o.l.v. Stichting Kus


Beste vriend van Goshamadeed! Allereerst wens ik u en iedereen een goede gezondheid. Met een goede gezondheid kunnen we samen met elkaar tijd besteden om elkaar te spreken en communiceren.

Ook via deze weblog.

Zoals veel Nederlanders was ik (Storay Ahmadi) in de coronatijd als gevolg van de Lockdown veel thuis.

Ik heb die tijd benut om:

1. Mijn Boek “Compassie met Afghaans Bloed” te drukken;

2. Vredesactiviteiten coördineren en uitvoeren.

Het is steeds en rare tijd.

Iedereen van ons heeft zich aangepast met dit situatie.

Mijn ervaring van de afgelopen Corona rare periode is positief terwijl heb ik ook minder goede momenten gehad. (Als u wilt via Facebook of e-mail, graag uw ervaring met ons mag delen.)

Mijn Boek “Compassie met Afghaans Bloed”, is dit jaar in april gedrukt. Dit boek, is opgedragen aan stichting Goshamadeed en uitgegeven door deze stichting.

De betekenis van “Goshamadeed” in Farsi is “Welkom”. Stichting Goshamadeed is een zelfstandige organisatie, sinds 2006 is deze stichting opgericht en bekend bij de Gemeente Nijmegen. Het doel van de stichting is integratie bevorderen in de Nederlandse samenleving. Stichting Goshamadeed stelt zich welkom en gastvrij op, om Afghanen en andere vluchtelingen in Nijmegen en omgeving van advies te voorzien, taalcursussen te geven, samen te komen en te helpen waar dat kan.

De officiële presentatie van het boek werd door de Corona situatie steeds uitgesteld. Maar gelukkig bestonden verschillende gelegenheden om het boek met kleine groepen te bespreken en te verspreiden.

Aan het boek “Compassie met Afghaans Bloed” heb ik meer dan twee jaar hard gewerkt. Het boek heeft twee hoofdonderwerpen; integratie van Afghanen in de Nederlandse samenleving en overzicht geschiedenis en cultuur van de laatste 100 jaar in Afghanistan.

Ik ben door het boek meegegroeid en het heeft mij nog meer inzicht gegeven in de integratie en in de vredesituatie in Afghanistan. Hiernaast heb ik mijn Nederlands verbeterd.

Het boek heb ik voor twee bij elkaar horende doelgroepen geschreven. Alle twee doelgroepen zijn even belangrijk.

Ten eerste; voor Nederlanders en de hulporganisaties, om met compassie hun steun aan vluchtelingen te bieden. Vluchtelingen hebben veel met de oorlog meegemaakt.

In Nederland moesten ze integreren. De Naturalisatie en asielprocedure is niet makkelijk.

Respect voor mensen hebben en ze gelijk behandelen hoort bij het fatsoenlijke leven. Niet zo naar en raar aankijken en uitlachen als mensen geen vloeiend Nederlands kunnen spreken.

Ten tweede; voor mijn Afghaanse landgenoten in Nederland om aan hun steun en advies te geven. Aan hun een gevoel geven dat ze niet alleen staan met hun problemen.

De eerste generatie vluchtelingen hebben veel meegemaakt ook in Nederland.

De tweede en derde generatie kennen hun culturele geschiedenis en tradities uit Afghanistan minder goed en kunnen door dit boek zich verplaatsen in hun ouders en grootouders die een oorlogstrauma hebben en mogelijk nog niet volledig geïntegreerd zijn.

Het oorlogstrauma verwerken wordt niet meegenomen in het Inburgeringstraject. De stichting Goshamadeed voldoet aan deze behoefte door met vluchtelingen in gesprek te gaan om aan hun steun en advies te geven.

Tijdens onze activiteiten, geven goed geïntegreerde Afghanen vanuit hun ervaring, advies en steun aan anderen. Integratie is een leerproces. Dit doet iedereen op zijn eigen tempo. Integratie bevorderen is het voornaamste doel van de stichting. Om deze doelen te kunnen bereiken heb ik dit boek geschreven.

Het is nu 24 jaar geleden dat ik naar Nederland gevlucht ben.

Prinses Beatrix was toen de koningin van Nederland. Over de oorlogssituatie in Afghanistan had ik correspondentie met haar. Dit jaar in april heb ik een exemplaar van mijn boek aan Prinses Beatrix presen t(cadeau) gedaan. Ik ben blij dat ik een dankbrief van haar heb mogen ontvangen.

Ik ben in Afghanistan geboren, afgestudeerd in Filologie en Filosofie in Moskou. Gepromoveerd. Heb scriptieonderzoek over medische terminologie gedaan. Als docent, tolk/vertaler gewerkt. Boeken vertaald.

In Nederland heb ik verschillende opleidingen en cursussen gedaan en aan verschillende projecten, workshops, platforms en conferenties meegedaan. Vanuit deze ervaringen ben ik betrokken bij de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen bij de stichting Goshamadeed.

In Afghanistan is er nog steeds allesbehalve Vrede. Nog steeds dagelijks zijn er aanslagen van Taliban en allerlei groeperingen die gesteund worden door politieke ideeën van de Verenigde Staten en Rusland. De motieven van de aanslagen zijn altijd hetzelfde.

Samenwerken is mijn werkmethode. Door dit boek met een bredere gemeenschappelijke samenwerking heb ik mijn doel bereikt.

Het boek “Compassie met Afghaans Bloed” stelt de integratie uitdagingen van Afghanen in Nederland aan de orde.

Professor integratie Marcel Lubbers docent aan de Universiteit van Utrecht (afgelopen jaren in Nijmeegse Radboud Universiteit) heeft ook het boek gelezen en waardevolle complementen gegeven.

===

Bedankt voor uw leestijd en interesse.