Artikel Gelderlander 15-2-2020

Afghanen in Nederland kampen met trauma's. Dat vreet energie, staat integratie in de weg en zorgt voor relationele spanningen.”
Met dank aan journalist De Gelderlander editie Nijmegen (15-5-2020) Claudia Fitsch voor de vragen en de gelegenheid van een interview, fotograaf Paul Rapp voor de foto en schrijver Joris Leijten voor het te delen.

https://www.topics.nl/…/79e30e2f5bb37877ba115e524f2cdea4c…/…


Integratie van Afghanen in de Nederlandse samenlevingStoray Ahmadi voorzitter van stichting Goshamadeed Nijmegen heeft het boek “Compassie met Afghaans Bloed” over de integratie van Afghanen in de Nederlandse samenleving geschreven. Het boek geeft een beeld van de geschiedenis van Afghanistan. Waarom en hoe Afghanen gevlucht zijn- onder andere naar Nederland. Ook geeft het boek een beeld van waar de vluchtelingen tegen aan lopen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Hiervoor heeft de auteur zowel haar persoonlijke verhaal en ervaring van vierentwintig jaar in Nederland gebruikt, als ook interviews van Afghaanse vrouwen die ze vanuit Goshamadeed ontmoet.      
Er staan twee stellingen centraal in het boek “Compassie met Afghaans Bloed”.
1. Zijn Afghanen in Nederland gelukkig?
2. Hoe veilig is Afghanistan vandaag de dag?
Hoe zijn die twee hoofdvragen beantwoord?Hoofdstuk 1: Analyse beginsituatie voor integratie.
Afghanen in Nijmegen en omgeving komen met veel vragen en verhalen naar de stichting Goshamadeed. Storay voelt zich betrokken bij medevluchtelingen. Ze heeft  ervaring met de situaties in de afgelopen vierentwintig jaar in Nederland. Met dit boek wil stichting Goshamadeed vluchtelingen en Nederlanders die met vluchtelingen werken uitleg geven over de situatie van Afghanen in Nederland. Vandaar dat ze gekozen heeft om deze twee stellingen te onderzoeken.

Hoofdstuk 2: ‘Mijn levenservaring en mijn vluchtervaringen in Nederland’. 
• In dit hoofdstuk deelt zij haar levenservaring, haar vluchtervaring en opvang in Nederland. Waarom moest zij vluchten en werd zij opgevangen in een asielzoekerscentrum en moest zij een inburgeringstraject ingaan. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving en bij opvangplekken. Maar uiteindelijk moet iedereen integreren in de Nederlandse samenleving, met de Nederlandse taal en de gewoonten. Het is belangrijk te weten welke Afghaanse tradities behouden zullen worden in Nederland. Hoe we omgaan met de verschillende culturen in Nederland.

Hoofdstuk 3: Kort geschiedenisoverzicht van Afghanistan en waarom er nog  steeds oorlog is. 
•In de afgelopen honderd jarige geschiedenis van Afghanistan is al zoveel gebeurd met verschillende soorten machthebbers, groeperingen (Mojahedien, Taliban, IS (ISIS), Al-Qaida), religies en landen die hun invloed wilden laten gelden. Dit heeft allemaal gevolgen voor de Afghaanse vluchtelingen die nu over de hele wereld zijn verspreid. De regering en machthebbers zeggen dat het nu Vrede is in Afghanistan. Maar de “Koude oorlog” gaat daar nog steeds door met de grote partijen Amerika en Rusland op de achtergrond.

Hoofdstuk 4: Stichting Goshamadeed, interviews betrokkenen in Nijmegen. 
• De situatie in Nederland voor Afghanen in het kader van inburgering en integratie. Hiervoor heeft Storay interviews gehouden met deelnemers van de stichting. 
De interviews vormen een basis van dit boek. En daarnaast de culturele kennis en informatie over de geschiedenis van Afghanistan.
Uit de interviews kwamen een aantal verschillende problemen naar boven, die de geïnterviewden en zij zelf heeft ondervonden in de loop der jaren in het kader van Integratie en inburgering. 
Deze uitgeschreven heldere situaties verduidelijkt zij met haar tips en adviezen. 
De kernbegrippen van de deze tips zijn: zich aanpassen aan elkaars cultuur,  accepteren (bij de naam noemen), complimenteren, waarderen, communiceren, met elkaar omgaan, taboe onderwerpen; scheiden, problemen accepteren, begrip hebben voor relatiemoeilijkheden, ervaringen gebruiken voor veranderingen van binnenuit, tijdsbesteding, eigen identiteit en doorzettingsvermogen versterken. Al deze begrippen helpen om nog beter te integreren in de Nederlandse samenleving.  Afghanen in Nederland zijn goed geïntegreerd. 

Hoofdstuk 5: ‘Mijn levenservaring (verhalen) betreffende cultuur, vroeger in
Afghanistan en nu’. 
• In Afghanistan zijn veel oude tradities en culturen die men vroeger en nu nog altijd  gebruikt. Zulke oude tradities komen in Nederland mogelijk nog voor die uitleg vragen. In dit hoofdstuk legt zij verschillende tradities aan de hand van voorbeelden uit. Traditionele ceremonies als bruiloft, overlijden, speciale kleding aan hebben; ‘bachaposh’ (een meisje wordt gekleed als een jongen), moskeebezoek, bidden, vasten met ‘ramadan meedoen, culturele, religieuze, traditionele feestdagen vieren etc.

Hoofdstuk 6: ‘Kort geschiedenisoverzicht van vrouwensituaties in Afghanistan’.
In het ontwikkelingsland Afghanistan is vooral de rol van de vrouwen moeilijk en in dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen in dit kader apart besproken met voorbeelden als huiselijk geweld, uitgehuwelijkt worden, scheiden, zelfmoord, sterven tijdens zwangerschap of bevalling, vrouwelijke politie agenten etc.

Hoofdstuk 7: ‘Stichting Goshamadeed, stichting voor integratie in de Nederlandse
Samenleving’. 
Goshamadeed betekent “welkom”. De stichting Goshamadeed stelt zich gastvrij op om Afghanen en andere vluchtelingen in Nijmegen en omgeving van advies te voorzien, taalcursussen te geven, informatie avonden te organiseren, traditionele feesten te vieren, samen te komen en te helpen waar dat kan. Het is een neutrale organisatie die met verschillende projecten voor vrouwen, mannen, jongeren (vooral meisjes), Afghaanse gezinnen advies en steun geeft. In totaal bereiken ze zo’n paar honderd families in Nijmegen en omgeving. Er zit veel pijn in de verhalen achter de vluchtelingen die nog altijd contacten onderhouden met familie en vrienden in Afghanistan. Door deze rouwsituatie met elkaar te bespreken en adviezen te krijgen gaat het verwerken beter. Goshamadeed geeft individuele adviezen en verwijst door naar andere instanties.  Af en toe verwijzen hulpverlenende instanties mensen door naar de stichting Goshamadeed.
Hoofdstuk 8: ‘Hulporganisaties in Afghanistan’
De verschillende hulporganisaties, militaire en andere humanitaire hulporganisaties (NGO’s) in Afghanistan, zijn al jaren bezig om te helpen tussen de strijdende partijen die op de achtergrond bezig blijven. De meeste organisaties zijn er in opdracht van de internationale gemeenschap die Amerika steunt. Nederland deed hier ook aan mee. Ze doen meestal goed werk door om bijvoorbeeld bruggen en ziekenhuizen te bouwen enzovoorts, ondanks de broze Vrede.

Hoofdstuk 9: ‘Conclusie’
Wat haar hoofdconclusie is op beide vragen moet u zelf lezen in het boek “Compassie met Afghaans Bloed”. Bij de bovenstaande opmerkingen per hoofdstuk is haar idee gevormd dat; Afghaanse vluchtelingen streven naar succes in de maatschappij in Nederland en goed willen integreren. ‘De oorlogssituatie in ons vaderland is nog steeds het meest ernstige probleem voor ons’. Deze oorlog in Afghanistan is de oorzaak van de vlucht van alle Afghanen. ‘Het einde van deze oorlog is nog steeds niet bekend. Maar ons leven gaat door. Tijd besteden aan betere integratie is Vrede met jezelf en Vrede met de samenleving. In Vrede met Vrede te leven moet je kunnen’.

De auteur Ph.D. Storay Ahmadi (1964) is de oprichter en voorzitter van de stichting Goshamadeed in Nijmegen (sinds 2006) en sinds dit jaar (2020) Vredesambassadeur voor de Vredesweek in Nijmegen. Storay is afgestudeerd in Filologie en Filosofie in Moskou. Zij heeft als docent en tolk/vertaler gewerkt.
Ze is de moeder van vier kinderen. In Nederland heeft zij ook verschillende opleidingen en cursussen gedaan, en aan verschillende projecten, workshops, platforms en conferenties meegedaan. Vanuit deze ervaringen is ze betrokken bij de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen bij de stichting Goshamadeed. Door het ontbreken van de Vrede in Afghanistan
en omdat het nog steeds oorlog is in dit land zijn Afghanen zwaar getraumatiseerd. Vluchtelingen hebben praktische en morele steun nodig. Ze hebben familie en vrienden in Afghanistan. De afstand is groot. Stichting Goshamadeed helpt mensen om in de multiculturele stad Nijmegen bewust met Vrede en integratie te leven. Met deze doelen heeft Storay het boek geschreven.
Het boek geeft antwoorden, uitleg en begrip aan de Nederlandse instanties en deskundigen, mensen die met Afghaanse Vluchtelingen werken, over hun achtergrond.
Als mensen elkaar goed kunnen begrijpen, kunnen ze elkaar goed helpen. Helpen is een wens en doel van beide kanten. Een ziek persoon wil beter worden. Een dokter heeft een doel om zieken beter te maken. Dit is een samenwerkingsproces. Het goede begrip geeft het goede resultaat.     
Het boek met 180 pagina’s inclusief kleurenfoto’s is voor € 15,00 (exclusief portokosten) bij de stichting Goshamadeed verkrijgbaar. Bankrekening : NL 54 INGB 0004 902980
t.n.v.  S. Ahmadi
storay64@hotmail.com 
en 0619407031.Stichting Goshamadeed steunt Boek

Het sociale werk van Stichting Goshameed komt binnenkort in een boek.
Storay Ahmadi heeft de afgelopen jaar hard gewerkt  om een boek samen te stellen met verschillende onderwerpen. Het boek gaat de titel krijgen "Compassie met Afghaans Bloed" en komt onder de naam Stichting Goshamadeed uit.

Hierin gaat Storay in op haar eigen ervaring en het werk dat zij voor de stichting doet. Ze heeft  Afghaanse vluchtelingen geïnterviewd de antwoorden komen anoniem in het boek (zonder namen). Het geeft een inkijk wat Afghanen nodig hebben aan hulp en steun in Nederland.

Ze gaat ook in op de geschiedenis en de huidige situatie van de relatieve "vrede"

Voor het boek hebben wij nog financiële steun nodig via crowdfundingspagina bij Wij doen mee. nu
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/_AerhzNP1XA/stichting-goshamadeed

Als het boek dit voorjaar is gepubliceerd willen wij bij het Huis van Compassie in Nijmegen vier debatten organiseren over de inhoud van het boek met deskundigen en publiek.
Thema's zijn integratie van Afghaanse nieuwkomers. Huidige situatie Afghanistan, Vrede? Afghaanse Cultuur in Nederland en in Afghanistan. Hulpvraag in Nederland
https://www.pifworld.com/nl/projects/YtD2myxDjLs/compassie-met-afghaans-bloed-deb
Steun kan debatten

De boeken van totaal circa 180 pagina's kunnen door bij voorbaat bij intekening voor € 15,00 worden aangeschaft bij Storay.


'Compassie met Afghaans bloed'


'Compassie met Afghaans bloed'
Boek over Afghaanse vluchtelingen in Nederland
Storay Ahmadi – Stichting Goshamadeed Nijmegen
Compassie met Afghaans bloed is een boek over de Afghaanse cultuur, de geschiedenis van Afghanistan en de Afghaanse vluchtelingen die door de oorlog naar Nederland zijn gekomen. Het is een boek voor Nederlanders en Afghanen in Nederland over de Afghaanse Cultuur en hulpverlening, met feitelijke informatie over de eerdere en huidige situatie van Afghanistan en over wat de Afghaanse vluchtelingen met zich meedragen.  Aan de hand van anonieme interviews met vluchtelingen in Nijmegen en omgeving wordt ook hulp gegeven om met vraagstukken om te gaan.

Het boek bestaat nu uit 180 pagina’s  A6  inclusief enkele afbeeldingen.  Het is een hulpboek geworden voor Afghanen in Nederland en voor Nederlanders die meer willen weten over de omgang met de Afghaanse  vluchtelingen.  
De stichting Goshamadeed is op zoek naar een uitgeverij en naar fondsen voor het uit geven van deze publicatie. Wie helpt de stichting?  

Men kan intekenen op de voorverkoop van het boek dat medio april verschijnt.
Intekenen voor € 15,00 exclusief verzending. O.v.v.  adres. NL54 INGB 0004902980 t.a.v. Stichting  Goshamadeed.Activiteitenoverzicht


Stichting Goshamadeed wil de participatie en integratie van vluchtelingen en de Nederlandse samenleving bevorderen. Hierbij werkt de stichting samen met andere welzijn,  sociale en maatschappelijke organisaties.

Sinds 2013 werkt stichting Goshamadeed samen met het Huis van Compassie in Nijmegen:

De stichting Goshamadeed geeft  individuele adviezen, voorlichting en in groepen. De voorlichting gaat over verschillende thema’s:
·         mensenrechten,
·         gezondheid en samenleving.
·         Gericht op participatie en integratie.


Groepsbijeenkomsten:
Jaarlijks houden we ongeveer 8 groepsbijeenkomsten.

Individuele gespreken:
Op individuele basis doen we dit op afspraak.


Conversatiegroepen:
In samenwerking met het COiL( Centrum Ontmoeting in levensvragen) en met het Huis van Compassie organiseert de stichting Goshamadeed  sinds 2 jaar conversatiegroepen. Voor alle bewoners in Nijmegen. We bespreken met elkaar een thema en wisselen ervaringen uit.


Taallessen:
Taal is de basis voor de communicatie en om te integreren binnen de maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om de Nederlandse taal te leren. Deze taallessen zijn bedoelt voor mensen waarvoor het reguliere aanbod aan taallessen een te  hoge drempel vormt. Vanuit ons netwerk en het netwerk vanuit het Huis van Compassie kunnen wij dit laagdrempelig aanbieden.

Dit doen wij door wekelijks lessen aan te bieden. Deze lessen worden gegeven door een gecertificeerd taaldocent.Open dagen:
Stichting Goshamadeed organiseert twee keer per jaar een open dag. Op de internationale vrouwendag houden we een open dag. Daarnaast  is in het najaar een bijeenkomst. We  kiezen dan een thema vanuit de geschiedenis. De open dag dient ervoor om mensen in contact te brengen met onze stichting, ontmoeting en verdieping in een actueel onderwerp.


Tentoonselling:
In samenwerking met het Huis van Compassie heeft de stichting Goshamadeed  in november 2017 een tentoonstelling gepresenteerd over het werk van Dutch Relief Alliance en Oxfam Novib in Afghanistan. Deze bestond uit meer dan 40 fotos en schilderijen. De expositie gaf een indrukwekkend beeld van het leven in Afghanistan. De tentoonstelling is geïntroduceerd met verschillende rondleidingen, gegeven door de Afghaanse kunstenares Fardiana Zarifa Tabibzada, Mohammed  Hotak,  Rasuli Faqiri en Storay Ahmadi  van  de stichting Goshamadeed. Wij zijn van plan om in de toekomst meer activiteiten te organiseren gericht op geschiedenis, kunst en cultuur.


Overige activiteiten:

·         Theatervoorstelling over huiselijk geweld

·          Project moeders en dochters

·          Project Europese cultuur en geschiedenis

·          Project Ontmoetingsdag “verloren vrienden”

·          Wandelproject

·          Cursus gezondheidszorg

·          Cursus versterken van eigen identiteit

·          Bezoek aan de filmhuis

·          Bezoek aan het zwembad met vrouwen

·          Stadswandelingen

·          Etc…


Opzetten en uitvoeren van bovengenoemde projecten en activiteiten was met samenwerken van het Welzijnszorg organisatie Tandem, GGZ Nijmegen, Gilde Nijmegen en het NIM maatschappelijk werk gerealiseerd.


Om de mensen bekend te maken met Goshamadeed en andere stichtingen en organisaties, heeft Goshamadeed vanaf het begin veel tijd besteed aan het bezoeken van Afghaanse families. Tijdens deze bezoeken kregen de mensen informatie over Goshamadeed als stichting en haar activiteiten en doelen en vroeg men aan welke activiteiten men behoefte had. Soms kwamen tijdens deze gesprekken ook problemen naar voren. Waar mogelijk hielp de stichting hen in contact te komen met de juiste instantie.


Informatie geven:
De activiteiten van Goshamadeed staan open voor alle inwoners van Nijmegen. Er zijn ook veel geïnteresseerden van andere nationaliteiten die aan onze activiteiten deel hadden genomen. De stichting biedt aan mensen, niet afkomstig uit Afghanistan, de mogelijkheid kennis te maken met de oosterse/Afghaanse cultuur en haar mensen. Door deelname van Nederlanders kunnen Afghaanse mensen weer kennis maken met de Nederlandse samenleving. Op deze manier kunnen we samen een mooi, optimaal leven opbouwen. Leren is een kunst. Je bent nooit klaar met leren. Tijdens elkaar beter leren kennen, maak je beter omgaan met elkaar.